pages

mandag 24. september 2012

Nytt omsorgssenter i Alta?

Verte har bistått Alta kommune med utredning av tre alternative utbyggingsstrategier for omsorgsbolig/ sykehjem. En samlokalisering på Sentrum med helsesenteret som nabo vil gi en rekke fordele og tegner seg som det mest fremtidssikre alternativ.
Som en del av utredningen har vi visualisert hvordan et slik bygningsvolum vil kunne presentere seg.
Les mer om saken i Altaposten
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article581024.ece