pages

torsdag 14. mars 2013

FRI SIKT 2013

Fri Sikt 2013 ble åpnet tirsdag kveld Lille Komsa.
En folkemengde på rundt 30 mennesker samlet seg for å være vitne til at lysene ble tent og for å nyte den nye is-skulpturen.
Publikum holdt varmen ved hjelp av varm drikke og snacks samt av musikk fra Davor Robitschko, en ungarsk arkitekt student fra Oulu universitet i Finland, som for tiden jobber på Verte som praktikant i tre måneder.
Davor fremførte noen norske viser og litt ungarsk folkemusikk på sin Tambura, et ungarsk musikkinstrument.
Vi vil gjerne takke alle de menneskene som deltok på arrangementet, de som deltok på Fri Sikt 2013 og alle våre samarbeidspartnere.
 

Photo: Franziska Heinrich
Photo: Franziska Heinrich

Photo: Franziska Heinrich

Photo: Franziska Heinrich
Photo: Franziska HeinrichPhoto: Franziska Heinrich
 

mandag 11. mars 2013

To timer på Fuglenes - Fotoverksted

http://coldclimateterritory.blogspot.no/
Tre fotografers inntryk av Fuglenes i Hammerfest. Bilderne skal senere på utstilling og utgis på bokform.

Foto: Christophe Le Toquin

FRI SIKT åpning TIRSDAG KL 19.00 på Lille Komsa

Etter et vellykket is/snø verksted i helgen inviteres alle på åpning av Fri Sikt utsiktspunkt 2013 tirsdag kveld kl. 19.00 på Lille Komsa.
Det vil være åpning av utsiktspunkt samt underholdning v. Maria Landmark og Davor Robitschko. 
Løyper og skilte vil lede fra Kvilekrysset til utsiktpunktet. 
Vi håper på å se dere. 


torsdag 7. mars 2013

Frisikt verksted

Som en del av Borealis Vinterfestival 2013 avholder FriSikt også i år 
IS OG SNEVERKSTED

Denne gang på lille komsa i Alta, lørdag 9. mars og søndag 10. mars
Se bilder fra tidligere år samt mer info om FriSikt her:

Fri-sikt.no eller alta kommune

onsdag 6. mars 2013

Halti II lagt ut på anbud

Detaljprosjekteringen av Halti II er nå ferdig og prosjektet er lagt ut på Doffin.no med anbudsfrist 22. april 2013

Halti II er et kulturbygg med utstilling, kultursal, verksteder og kontor. Bygget er plassert sentralt i Storslett i tilknutning til Halti (Bibliotek, turistinformasjon og næringshage)

Prosjektet tar formmessig utgangspunkt i plasseringen langs elva samt lokale klimatiske forutsetninger i området.

Verte har vært arkitekt på prosjektet mens Rib i Nord og Norconsult har ivaretatt den øvrige prosjektering. Verte har dessuten ivaretatt rollen som prosjekteringsgruppeleder.

Prosjektet gjennomføres som generalentreprise med forventet byggestart august 2013.

Verte sponsor Alta Filmklubb.Se årets program på: 

http://www.altafilmklubb.net

Håper vi sees på torsdag!

Oppussing Vadsø Prestebolig


Verte har på oppdrag for Opplysningsvesenets Fond utarbeidet totalentreprise for en total oppussing av Vadsø prestebolig, inkl skifte av elektrisk anlegg. Anbud ventes inn rett over påsken og prosjektet forventes ferdigstilt sept 2013.

Vadsø Prestebolig (1948-1950) er en tidstypisk prestebolig tegnet av arkitekt Magnus Paulsson, som også var arkitekten bak bygg som Vadsø Kirke, Framgården og Oslo Rådhus. Magnus Paulsson var spesielt kjent for å kombinere norsk tradisjonell arkitektur med mer modernistiske elementer.

Presteboligen forener gjenreisningsarkitekturens formspråk med et mer tradisjonelt uttrykk rundt hovedinngangen, samt et mer modernistisk uttrykk rundt balkongen.Boligens materialer og formspråk skaper en kontrast til Vadsø Kirkes lysgrå og monumentale, nærmest postmodernistiske uttrykk (1954-58).

Boligen er relativ dårlig vedlikeholdt og bærer dessuten preg av å ha vært pusset opp ”litt etter hvert” både innvendig og utvendig, slik helheten i boligen er gått tapt. En målsetning i vårt arbeid med boligen har vært å gjenskape det opprinnelige uttrykk og gi boligen en helhetlig identitet.