pages

tirsdag 28. mai 2019

Designprosesser og 3D-verktøy

Det er greit å kjenne de verktøyene man skal jobbe med og Verte hadde derfor satt av tid til intern design-verksted i BIM-caven. Fasilitetene for å tilrettelegge gode medvirkningsprosesser er gode og samtidig var det lærerikt å bli minnet om at verktøyene tross alt må betjenes av mennesker. Forberedelsene til slike verkstedsprosesser er derfor minst like viktig som medvirkningsprosessen i seg selv. Vi ser frem til å teste fasilitetene på UIT i Alta ytterligere.mandag 13. mai 2019

Innovasjon Norge og design tenkning

Innovasjon Norge inviterte til opplegg om "design tenkning", og Verte var sammen med en rekke andre bedrifter med på mini-workshop. Metoden som oppleggsholder Oda Camilla Rykkje presenterte, fra analyse og kartlegging i lag med brukere/ kunder frem til ide-/ produktutvikling, var kanskje mindre kjent for deltakerne som ikke jobber med design til hverdag. For Vertes deltakende "designer" var det imidlertid en påminnelse om viktigheten av å involvere flere parter i prosessen, og gjerne på tvers av fag. Dermed ble det et interessant opplegg også for arkitekten.

Arkitekt for en uke

I den forgangne uke hadde Verte praksis-elev på kontoret som var nysgjerrig på hva en arkitekt egentlig gjør. Brage Kristoffersen går til daglig på Alta ungdomsskole men fik nå prøve sine evner som arkitekt med skissering, opptegning digitalt og presentasjon overfor kunden. Eller ihvertfall for resten av kontoret.

onsdag 8. mai 2019

Felles byggplassbefaring

Det nye omsorgssenter blir det første massivtresbygg i Alta, og Verte landskap og arkitektur dro på felles byggeplassbefaring med Haldde arkitekter. Det store bygget er tegnet av Halvorsen arkitekter og sammen med Roy Gunnar Berg fra PEAB fortalte arkitekt Stian Sollie om prosjektet og prosessen. Det ble en spennende ettermiddag med innblikk i de ulike faser av byggeprosjektet som skal stå ferdig sommeren 2020.
fredag 3. mai 2019

Verte-stipend 2019

Verte landskap og arkitektur ønsker også i år å tildele stipend til en arkitekt- eller landskapsarkitektstudent fra Nord-Norge. Søker må være født og oppvokst i Finnmark eller Nord-Troms og ha vært bosatt her i en periode på minimum 5 år. Videre må søker være på 4. eller 5. studieår (master) innenfor arkitektur eller landskapsarkitektur.

Søknad sendes pr. e-post til linda@verte.no innen 1. juni.

Ta også gjerne kontakt direkte hvis du har noen spørsmål:-)