pages

fredag 17. november 2017

Folkemøte i MehamnVerte har det seneste halve året jobbet med skisseprosjekt for nytt flerbrukshus i Gamvik kommune. Under arbeidstitlen "Våres hus" samles en rekke offentlige funksjoner som bla bibliotek, kultursal, rådhus, treningssenter, NAV og lokaler for fjernundervisning i et nytt felles bygg.
Bygget skal samtidig danne rammen om formidling av kystkultur, fiskeri og mat som en lokal satelitt av kystens hus i Tromsø.

Torsdag ettermiddag var det presentasjon av prosjektet for kommunestyremedlemmer og på kvelden var det folkemøte om prosjektet. "Våres hus" ble godt mottatt begge plasser og det var en god diskusjon rundt funkjoner og fremtidens sambruk av lokaler. Videre utarbeidelse av forprosjekt og konkurransegrunnlag skal nå opp til behandling i kommunestyret.
På hjemmesiden til Gamvik kommune kan man lese mer om prosjektet og snart også se flere illustrasjoner av bygget.

onsdag 8. november 2017

Alta brannstasjon -samspillsfaseI oktober startede samspillsfasen for Alta brannstasjon. De to kommende måneder skal prosjektet viderebearbeides og detaljeres i lag med bruker, byggherre og totalentreprenør.

Verte er har vært med helt fra de innledende skisser og ivaretar også den kommende detaljprosjektering.
Tecto Entreprenør as er totalentreprenør på prosjektet.
Prosessen ledes av Kjell Kvam som har ledet en rekke tilsvarende samspillsprosjekter.


Henning presenterer skisseprosjektet under prosjekt-kick-off i oktober

onsdag 1. november 2017

FAGDAG: handlingsplan og budsjett

Hovedtema for fredagens fagdag var handlingsplan og dermed innledende øvelser til neste års budsjett for Verte. Alle ansatte utfordres til å komme med innspill til forbedringer på kontoret, hvilken type kurs vi bør søke å få til samt hva vi ønsker å bruke egne produktutviklingsmidler til.
Stemningen var høy og det kom mange gode innspill som etterfølgende skal sorteres.


.