pages

onsdag 8. november 2017

Alta brannstasjon -samspillsfaseI oktober startede samspillsfasen for Alta brannstasjon. De to kommende måneder skal prosjektet viderebearbeides og detaljeres i lag med bruker, byggherre og totalentreprenør.

Verte er har vært med helt fra de innledende skisser og ivaretar også den kommende detaljprosjektering.
Tecto Entreprenør as er totalentreprenør på prosjektet.
Prosessen ledes av Kjell Kvam som har ledet en rekke tilsvarende samspillsprosjekter.


Henning presenterer skisseprosjektet under prosjekt-kick-off i oktober

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar