pages

mandag 9. desember 2019

Julebord på Stengelsmoen... nesten

Årets blåtur startet på Stengelsmoen der kontoret fikk omvisning på avfallsanlegget. De fikk imidlertid også en oppgave og måtte finne materialer til å bygg en stol av. Herfra gik turen videre til verkstedet på Aksis og noen timer med bygging og mekking. Det ble til mange morsomme forslag før enn ettermiddagen var over. Julebordsmiddagen ble spist under mer siviliserte former hos Trasti og Trine.Workshop i visualiseringssenteret

Verte landskap og arkitektur inviterte i samarbeid med Visjona og Smart Construction Cluster (SCC) til mini-workshop i tidlig fase designprosess. Med SCCs medlemsmøte som ramme var det lagt opp til en komprimert versjon av en reell designprosess. De fremmøtte deltakere engasjerte seg imidlertid aktivt i test-casen og bidro med gode innspill som kan brukes i en videre bearbeiding. Underveis ble kom det også en del tilbakemeldinger på måten å bruke senteret og det er kanskje enda viktigere i veien videre.(foto Nina K. Bellika/ SCC)