pages

fredag 30. oktober 2015

Offisiell åpning av Halti


Lørdag, 24.10.2015 var offisiell åpning av Halti i Storslett. 
Dagen begynte med åpningen av Nord-Troms museum sin hovedutstilling og etterfølgende ble det åpningsforestillingen med inspirerende sang og musikk. En av høydepunktene var tenning av ildskulpturen på Reisa-elva før det ble servert masse god mat på Bios Café. Det har vært en veldig fin dag og koselig å være med.
onsdag 28. oktober 2015

Kurs i kreativ prosessledelse

For å styrke kontorets kompetanse ytterligere innen feltet deltok Anita og Linda i to-dagers kurs i kreativ prosessledelse. Kurset ble avholdt i regi av NAL med bistand fra Lent, Norges største fagmiljø innen prosessledelse og utviklingsarbeid. Siden dette opplegget var tilrettelagt for arkitekter ble det til mange gode diskusjoner om prosjekteringsledelse kontra prosessledelse og arkitektens rolle i den sammenheng. Det var med andre ord et svært spennende opplegg og vi har tro på at også Verte har potensial for utvikling her.
mandag 26. oktober 2015

Bruk av lokal tre?

Finnmark treforum inviterte til seminar i Alta 21. og 22. oktober og Verte var invitert til å holde opplegg om "arkitektens syn på lokale treressurser"
Henning tok utgangspunkt i vår bruk av tre samt hvilke muligheter vi som arkitekter ser for profilering av lokal tre i byggenæringen.

Se mer om seminaret og Finnmark Treforum her:
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Finnmark-treforum/Nyheter/Treseminar-i-Alta-21--22-oktober/

søndag 18. oktober 2015

Næringsbygg og bolig med en egen glødTirsdag ble Glød Explore´s nye lokaler på Jordfallet innviet. Verte har vært arkitekt for både næringsbygget og den nærliggende enebolig for Trygve og Aina.
Vi gratulerer med bygget!


BIM seminar og stiftelse av SCC

BIM har de seneste årene blitt en integret del av prosjekteringen. Fra konseptutvikling til ferdig bygg brukes digitale 3D-modeller aktivt ikke bare hos oss som arkitekter men i hele byggebransjen.
Men vi kan bli flinkere!

Mandag 12. okt var lokale entreprenører, konsulenter, representanter fra Alta Kommune samt undervisere og studerende ved ingeniørstudiet i Alta samlet til seminar om BIM og den etterfølgende stiftelse av "Smart Construction Cluster" i Alta.

Verte var naturligvis også representert. Henning Bek holdt opplegg om vår bruk av BIM i arkitektur og formgivning, med fokus på muligheter & utfordringer.

SCC er nå stiftet og Verte vil også her bli en sentral støttespiller, med Henning som vårt styremedlem i foreningen.

Vil du lese mer om SCC så besøk http://www.noodt.no/#!scc/c10w3

torsdag 15. oktober 2015

Verte i Skt Petersburg

Verte ble invitert til Skt. Petersburg for å diskutere samarbeidsmuligheter med en russisk landskapsentreprenør, SSU5. Selskapet ønsker også å kunne tilby prosjektering og vurderte samarbeidspartnere utenfor landegrensene for å skille seg ut i forhold til lokale tilbydere.
Det ble to intense dage for Linda og Anita med byggeplassbesøk og diskusjon av grunnlag og samarbeidsmuligheter.
En stor takk til våre verter Sergey Hamyakov, daglig leder av SSU5, samt Konstantin Vinogradov og Asbjørn Wang for bistand med oversettelse med mer. Vi ser frem til å konkretisere et eventuelt framtidig samarbeid!

lørdag 3. oktober 2015

Faglig påfyll: kulturminner og permafrost

I forbindelse med Svalbard-turen 2015 ble det avviklet et mini-seminar der problemstillingene rundt planlegging og bygging på Svalbard ble diskutert. Med en totalfredning av bygninger fra før 1945, inkludert installasjoner fra den omfattende gruvedrift, og permafrosten som en egen problemstillingen var utfordringene mange. I tillegg til kontoret deltok andre arkitekter fra Nord-Norge og det ble god anledning til å utveksle faglige synspunkter.Det ble også guidet tur med nye prosjekter som universitets-senteret og frølageret såvel som historiske bygninger knyttet til minedriften i Longyearbyen. 


Veien til Pyramiden gikk forbi Nordenskjoldbreen med flott utsikt over landskap og dyreliv. I den nå forladte gruvebyen Pyramiden var det tilrettelagt for boliger såvel som kulturinstitusjoner, skoler osv. Det var både fascinerende og skremmende å se det hele forladt. 

Med andre ord var det et variert førstehåndsinntrykk (størsteparten av) reisefølget fikk av Svalbard.