pages

søndag 18. oktober 2015

BIM seminar og stiftelse av SCC

BIM har de seneste årene blitt en integret del av prosjekteringen. Fra konseptutvikling til ferdig bygg brukes digitale 3D-modeller aktivt ikke bare hos oss som arkitekter men i hele byggebransjen.
Men vi kan bli flinkere!

Mandag 12. okt var lokale entreprenører, konsulenter, representanter fra Alta Kommune samt undervisere og studerende ved ingeniørstudiet i Alta samlet til seminar om BIM og den etterfølgende stiftelse av "Smart Construction Cluster" i Alta.

Verte var naturligvis også representert. Henning Bek holdt opplegg om vår bruk av BIM i arkitektur og formgivning, med fokus på muligheter & utfordringer.

SCC er nå stiftet og Verte vil også her bli en sentral støttespiller, med Henning som vårt styremedlem i foreningen.

Vil du lese mer om SCC så besøk http://www.noodt.no/#!scc/c10w3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar