pages

tirsdag 15. juni 2021

Pop-up hage med redesignete plantekasser og lokale planter

Ombruksmaterialene Verte har samlet gjennom våren ble endelig transformert til noe nytt. Det ble til mye moro på verkstedet til Aksis. Gjenbruksmaterialene ble til to unike plantekasser som skal bli en pop-up hage ved Nordlyskatedralen!

Plantekassene ble beiset for bedre å kunne stå ute, og kledd med knotteplast innvendig for å tåle vann. I bunnen ble det fylt opp med greiner og tørt løv for å lage et dreneringssjkt, og så et lag naturgjødsel før kassene ble fylt opp med jord. 

Plantene er lokale planter hentet fra Maskinsvingen 20 og et framtidig boligfelt i Lille Komsa. De skulle fjernes, men blir reddet og gjenbrukt i plantekassene. Plantene skal registreres gjennom hele sommeren, og er en del av satsingen UiT Næringslivsmentor, landskapsarkitektutdanningen - hvor en undersøker muligheter for å bruke lokale planter i større grad i bymiljøer.  

Prosjektet er utviklet sammen med Alta kommune, Park & Idrett og Alta Bibliotek - vi takker for hyggelig samarbeid! Alta Bibliotek har plantet spiselige vekster i pallekarmer som står rundt plantekassene, og de skal ha sommerskole her om noen uker.

Materialer reddet fra Maskinsvingen 20
Plantekassene begynner å ta form.

                            Plantekassene ble beiset for å tåle å stå ute.
Gamle hageplanter ble hentet fra Maskinsvingen 20
-og plantet ut i den ene av plantekassene

            Det kommer mer informasjon om prosjektet - foreløpig en hilsen fra Maskinsvingen 20

Utplasseringselever

I forrige uke hadde vi besøk to utplasseringselever fra Alta ungdomsskole. Josefine ville gjerne vite litt mer om hva en interiørarkitekt gjør, mens Sigve fikk forsøke seg som arkitekt. Hvem vet om de blir å velge en arkitektfaglig utdannelse i framtiden, men begge var ihvertfall fornøyd med dagen.