pages

mandag 16. mars 2020

FNs bærekraftsmål

Tema for fagdagen hos Verte var denne gang FNs bærekraftsmål. Alle på kontoret var blitt utfordret til å presentere et eller flere av målene og den felles gjennomgangen ledet videre til diskusjoner om hva kontoret allerede gjør for å jobbe med bærekraft og hva vi kan gjøre bedre. Fagdagen ble samtidig en test av digitale samarbeidsverktøyer, blant annet på grunn av de forebyggende tiltak som er iverksatt nasjonalt, og det ble en nyttig erfaring som vi kan bruke videre.søndag 15. mars 2020

Mønsåsmarkering i Tollevikbergan

Det er alltid kjekt å se bygg reise seg fra tegningene man produserer og enda mer artig å bli invitert med på mønsåsfeiring. Mønsåsfest eller kranselag er en gammel byggetradisjon som gikk ut på at snekkerne setter opp en krans eller busk i mønet når huset var under tett tak. Byggherren spanderte så en fest på snekkerne innen en uke. Holdes festen i tide henges det til takk opp flagg eller en blomsterkrans på et synlig sted. Dersom dette ikke gjøres innen en uke etter kransen/busken er reist, blir det i stedet hengt opp en fillemann. Vi takker for at byggherre også inviterte arkitekt med på finnbiff og kake! fredag 6. mars 2020

Massivtreskurs i Alta

Verte har lenge forsøkt å få til et massivtreskurs i Alta og fikk med hjelp fra kommunalteknisk forening dette til. Denne uken var det endelig tid for to dagers input med både generell informasjon om treets egenskaper og mer detaljerte foredrag om eksempelvis bærekonstruksjon, brann og lyd. Det var også nyttig å høre om erfaringene tiltakshaver og entreprenør har gjort seg med prosjekter som omsorgssenteret i Alta og ble da også avsluttet med befaring på byggeplassen her. Samlet sett ble det to innholdsrike dager og det er ihvertfall ingen tvil om at alle på kontoret har lyst snarligst å få til  prosjekter med massivtre for å teste ut nytilegnet kunnskap.