pages

onsdag 19. oktober 2016

Portal Seiland Hønseby - startpunkt for besøk til Seiland nasjonalpark

Nasjonalparkstyret for Seiland Nasjonalpark ønsker å etablere et profilert startpunkt hvor besøkende kan få informasjon om nasjonalparken.

Her kan besøkende sette seg ned og nyte utsikten for de eventuelt starter på turen inn til nasjonalparken. Det finnes også oppstillingsplasser for de som kommer med bil.

På butikken rett overfor finnes det en utstilling med video og plansjer som omhandler flora, fauna og lokalhistorisk bruk av området.

Vi takker nasjonalparkstyret og prosjektleder Ingunn Ims Vistnes for hyggelig samarbeid !

Mimmi Bæivi og lokal entreprenør Arnt Harald Wang nyter utsikten fra portalen.

Mange frammøte i regn og vind den 17.juni hvor ordfører Alf E. Jakobsen foretar den formelle åpningen !
 

Nye Kirkenes sykehus tar form !

VERTE landskap-arkitektur AS er ansvarlig prosjekterende innen landskapsarkitektur for Nye Kirkenes sykehus.

Forrige uke var prosjekteringsteamet på en befaring sammen med byggherre og brukere på byggeplassen. Sykehuset begynner å ta form, og skal etter planen stå ferdig i juni 2017.

Landskapsarbeidene er godt i gang; støping av 200 lm terrengmurer på inntil 6 m høyde, hovedadkomst, ambulansegård, pålepark og sansehager i atriene mellom fløyene.

Spennende og lærerikt å arbeide med et såpass komplekst prosjekt !
Fra et av gårdsrommene mellom fløyene


Ned mot Andrevann kommer en pålepark som både er kunstnerisk utsmykning ved Anders Gjennestad samt klimavern i samarbeid med klimaforsker Thomas K. Thiis.

Totalt 200 lm terrengmurer i inntill 6 m høyde. Terrengmuren gir klimaskjerming mot drivsnø.

Betongdekke i hovedatriet med fundament til skulptur av Signe Solberg klargjøres for støping

Betongdekket vil ligge høyere enn vegetasjonsdekket som etableres på terrengnivå. Betongdekket vil lyses opp fra undersiden.
 

Skoltebyen kulturmiljø - fiskeplass med god tilgjengelighet


Vi ble invitert av Sametinget til å utarbeide en helhetlig tilrettelegging av den tradisjonelle fiskeplassen for Käpäläfiske ved Neidenelva. Området skulle oppgraderes og det kuperte terrenget gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere. 
 
Vi utviklet et konsept forbindelsen ble det bygget nye gangveger og gangbru av tre. Gangbruen lander på en sirkelrund plass av støpt betong ved fiskeplassen. Her finnes stativer for oppheng av laks og fine muligheter for fotografering og deltakelse uten å gå i veien for fiskerne.

Det ble også bygget et nytt toalettbygg med universell adkomst og tilgjengelighet for alle.

Tiltakene ble gjennomført med minimale inngrep i naturmiljøet.

Vi takker Sametinget ved prosjektleder Andreas Stångberg og Mietinen Maskin AS for et hyggelig samarbeid !
 
 
Gangvegen er universell og leder fra adkomsten til fiskeplassen

Utsikt fra brua mot fiskeplassen
 

Kursinvitasjon: Bærekraftige byggeprosesser - Smart Constructions Byplanforum

Byplanforum i samarbeid med Nord-Norges Arkitektforening inviterer til kurs 2. november på vegne av Smart Construction Cluster. Kurset tar for seg temaet: Bærekraftige byggeprosesser

Vi har invitert noen av landets fremste fagpersoner på området for å vise frem et utvalg forbildeprosjekter fra hele landet, og snakke om bærekraftige og miljøvennlige konstruksjoner og materialvalg. 

Fokus på materialvalg vil bli økende i årene som kommer, også på forskriftsnivå. Vi ønsker at kurset skal gi deltakerene kunnskap og verktøy til å gjør gode vurderinger, både for miljøet, men også med tanke på de langsiktige økonomiske fordelene ved å føre et bærekraftig tankesett gjennom planleggingsfasen. 

Kurset retter seg til arkitekter, miljørådgivere, ingeniører, bestillere, planleggere, utbyggere, entreprenører og andre som arbeider med valg av materialer.

Kurset er planlagt å holdes på Thon Hotel i Alta og det vil bli servert lunsj. 

Kursavgift pr. deltaker: 

Ordinær kursavgift: 3 700,- pr. deltaker. 
Smart Construction Cluster medlemspris: 3 100,- pr. deltaker.

Dersom vi det blir færre enn 15 deltakere, vil kurset bli holdt i Verte Landskap og Arkitektur sine lokaler. Vi oppforderer til påmelding snarest, og gir 200,- avslag på kursavgift pr. deltaker dersom påmeldingen kommer innen mandag 24/10 kl. 16:00. 

Påmelding info:

// Navn på deltaker
// Mailadresse
// Bedrift

Sendes til: 

Nina K. Bellika


Mer info program og foredragsholdere finner dere i vedlagt dokument, på vår facebookside eller på www.smartconstruction.no/blogg/ .
torsdag 13. oktober 2016

Nye medeiere

Verte har utvidet eierskapet av bedriften med 3 nye medeiere, Franziska, Jens og Kerstin.
Velkommen til!


Ny tannklinikk i Vadsø

Verte var med på å formgi fasadene samt å utarbeide arbeidstegninger for en ny tannklinikk i Vadsø . Bygget tar utgangspunkt i et enkelt og klart volumen som brytes ved hovedinngangen og dermed tydelig markere atkomsten til bygget.
Bygget er ferdigstilt og åpnet i høst 2016. Verte gratulerer Vadsø med ny tannklinikk.
For mer informasjon sjekk linken nedenfor:

http://www.ffk.no/nyheter/endelig-ny-og-moderne-tannklinikk-i-vadso.545703.aspx


tirsdag 11. oktober 2016

Sarves hyttetun


Verte var med på å utarbeide forslag til et nytt hyttefelt samt servicebygg ved alpinbakken i Rafsbotn.
Det er lagt stor vekt på at inngrepet i landskapet holdes minst mulig og at framtidig bebyggelse integreres i området. Å benytte naturlige materialer som tre og torv for bebyggelsen ble da et opplagt valg.