pages

onsdag 19. oktober 2016

Nye Kirkenes sykehus tar form !

VERTE landskap-arkitektur AS er ansvarlig prosjekterende innen landskapsarkitektur for Nye Kirkenes sykehus.

Forrige uke var prosjekteringsteamet på en befaring sammen med byggherre og brukere på byggeplassen. Sykehuset begynner å ta form, og skal etter planen stå ferdig i juni 2017.

Landskapsarbeidene er godt i gang; støping av 200 lm terrengmurer på inntil 6 m høyde, hovedadkomst, ambulansegård, pålepark og sansehager i atriene mellom fløyene.

Spennende og lærerikt å arbeide med et såpass komplekst prosjekt !
Fra et av gårdsrommene mellom fløyene


Ned mot Andrevann kommer en pålepark som både er kunstnerisk utsmykning ved Anders Gjennestad samt klimavern i samarbeid med klimaforsker Thomas K. Thiis.

Totalt 200 lm terrengmurer i inntill 6 m høyde. Terrengmuren gir klimaskjerming mot drivsnø.

Betongdekke i hovedatriet med fundament til skulptur av Signe Solberg klargjøres for støping

Betongdekket vil ligge høyere enn vegetasjonsdekket som etableres på terrengnivå. Betongdekket vil lyses opp fra undersiden.
 

2 kommentarer: