pages

torsdag 27. juni 2013

Ny sportshall- og grendehus ved Elvebakken skole

Elvebakken bygdelag engasjerte Verte til å utarbeide en enkel mulighetstudie for helhetlig utvikling av Elvebakken skole. Bydelen er en av de få plasser i Alta som ikke har et samlingssted i form av grendehus. Man ønsket derfor å visualisere muligheten for etablering av en kombinert sportshall- og grendehusfunksjon i tilknytning til skolen. Det jobbes videre med å få skissert bygget mer detaljert samt utarbeidet en enkel kostnadskalkyle.


mandag 24. juni 2013

Fagdag med fokus på kundene

Til fagdagen fredag 21. juni hadde vi invitert Lone Hegg fra Kreativ industri til å bistå oss med å sette fokus på kundene. Det ble en lærerik dag med spennende gruppearbeid og utfordringer til den enkelte, både språkmessig og i forhold til å sette seg i kundens sted.

gruppearbeid - dyp konsentrasjon

er det slik kunden opplever oss?

mandag 17. juni 2013

VERTE blir medlem av Honningsvåg næringsforening

Det vil de kommende år bli å skje mye i Honningsvåg-regionen og etter vår tur til Honningsvåg nylig er vi bare blitt bestyrket i at vår kompetanse kan bli nyttig. I tillegg til en hyggelig dialog med kommuneadministrasjonen var vi også innom Honningsvåg næringsforening hvor Stig Hansen tok vel imot oss som nye medlemmer av næringshagen.

Anita, Henning og Stig Hansen fra Honningsvåg næringshage