pages

torsdag 27. juni 2013

Ny sportshall- og grendehus ved Elvebakken skole

Elvebakken bygdelag engasjerte Verte til å utarbeide en enkel mulighetstudie for helhetlig utvikling av Elvebakken skole. Bydelen er en av de få plasser i Alta som ikke har et samlingssted i form av grendehus. Man ønsket derfor å visualisere muligheten for etablering av en kombinert sportshall- og grendehusfunksjon i tilknytning til skolen. Det jobbes videre med å få skissert bygget mer detaljert samt utarbeidet en enkel kostnadskalkyle.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar