pages

mandag 24. juni 2013

Fagdag med fokus på kundene

Til fagdagen fredag 21. juni hadde vi invitert Lone Hegg fra Kreativ industri til å bistå oss med å sette fokus på kundene. Det ble en lærerik dag med spennende gruppearbeid og utfordringer til den enkelte, både språkmessig og i forhold til å sette seg i kundens sted.

gruppearbeid - dyp konsentrasjon

er det slik kunden opplever oss?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar