pages

mandag 29. april 2019

Ny student på kontoret

Coline Pacton begynte litt før påske hos Verte og blir til juli.
Hun studerer landskapsarkitektur i Blois i Frankerike.
Velkommen hos oss!