pages

tirsdag 23. oktober 2012

Byggeskikksprisen 2012

Verte ble nylig nominert til byggeskikksprisen for Alta kommune og fikk hederlig omtale for utvidelse av Kvilehuset. Juryen begrunner tildelingen med at "tilbyggets størrelse, utforming, materialbruk og farge har fått en god tilpassing til hovedbygget, også ved at denne er oppdelt med en lett og lite dominerende mellombygg". Vi er stolt av enda engang å være med i teten:-)