pages

mandag 9. desember 2019

Workshop i visualiseringssenteret

Verte landskap og arkitektur inviterte i samarbeid med Visjona og Smart Construction Cluster (SCC) til mini-workshop i tidlig fase designprosess. Med SCCs medlemsmøte som ramme var det lagt opp til en komprimert versjon av en reell designprosess. De fremmøtte deltakere engasjerte seg imidlertid aktivt i test-casen og bidro med gode innspill som kan brukes i en videre bearbeiding. Underveis ble kom det også en del tilbakemeldinger på måten å bruke senteret og det er kanskje enda viktigere i veien videre.(foto Nina K. Bellika/ SCC)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar