pages

mandag 13. mai 2019

Innovasjon Norge og design tenkning

Innovasjon Norge inviterte til opplegg om "design tenkning", og Verte var sammen med en rekke andre bedrifter med på mini-workshop. Metoden som oppleggsholder Oda Camilla Rykkje presenterte, fra analyse og kartlegging i lag med brukere/ kunder frem til ide-/ produktutvikling, var kanskje mindre kjent for deltakerne som ikke jobber med design til hverdag. For Vertes deltakende "designer" var det imidlertid en påminnelse om viktigheten av å involvere flere parter i prosessen, og gjerne på tvers av fag. Dermed ble det et interessant opplegg også for arkitekten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar