pages

onsdag 6. mars 2013

Halti II lagt ut på anbud

Detaljprosjekteringen av Halti II er nå ferdig og prosjektet er lagt ut på Doffin.no med anbudsfrist 22. april 2013

Halti II er et kulturbygg med utstilling, kultursal, verksteder og kontor. Bygget er plassert sentralt i Storslett i tilknutning til Halti (Bibliotek, turistinformasjon og næringshage)

Prosjektet tar formmessig utgangspunkt i plasseringen langs elva samt lokale klimatiske forutsetninger i området.

Verte har vært arkitekt på prosjektet mens Rib i Nord og Norconsult har ivaretatt den øvrige prosjektering. Verte har dessuten ivaretatt rollen som prosjekteringsgruppeleder.

Prosjektet gjennomføres som generalentreprise med forventet byggestart august 2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar