pages

fredag 1. februar 2013

Ny jury til Statens Byggeskikkspris !

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2013/ny-jury-for-statens-byggjeskikkpris.html?id=713000
"Juryen hadde sitt første møte torsdag 31. januar. Fra ventre: Olav Kristoffersen, Anita Veiseth, Geir Svenningsson, Ellen Haug, Anne Enger (juryleiar) og statssekretær Dag-Henrik Sandbakken, som innleda møtet" (www.regjeringen.no)
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar