pages

fredag 1. november 2013

Bilbyen Alta under planlegging

Planprogram for Bilbyen Alta sendes til politisk behandling i november måned og det aktuelle arbeid med konsekvensutredning og reguleringsplan vil sannsynligvis igangsettes rett etter nyttår. Verte bistår sammen med Rambøll Norge i planleggingsarbeidet på vegne av Altahøyden utbygging.
TV Nord 31. oktober 2013

foto: mediehuset Altaposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar