pages

mandag 9. mai 2016

Materialkurs - "Miljøvennlig materialbruk"

Norske arkitekters landsforbund NAL avholder kurs om miljøvennlig materialbruk i Alta på 31.05.2016.

Miljøfokuset for bygg har lenge ligget på energitiltak. Etterhvert som energibruken reduseres økermaterialens betydning for den totale miljøbelastningen i bygget. Fokus på materialvalg vil bli økende i årene som kommer, også på forskriftsnivå.

Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy til å velge gode, miljøvennlige materialer.
Et utvalgt prosjekt vil bli gjennomgått i dybden.

Målgruppe: arkitekter, miljørådgivere, ingeniører, bestillere, planleggere, utbyggere, entreprenører og andre som jobber med valg av materialer.
Verte blir med, blir du?


Påmeldingsfrist: 13.05.2016

For nærmere informasjoner, se på nett under:

http://kurs.arkitektur.no/1239481

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar