pages

torsdag 21. september 2017

Portal Kvænangen mock up i 1:1

Fylkesmannen i Troms ønsker å tilrettelegge for besøk til Navitdalen nasjonalpark og Kvænangsbotn og Skorpa-Nøklan landskapsvernområder. Stedet som er valgt ut er Sørstraumen som blir et start- og informasjonspunkt for turer i omegn. For å teste ut om dimensjonene på den nye informasjonsportalen var riktige for stedet tok prosjektleder Rune Benonisen med seg hammer, sag og 2"x4" og satte opp en "mock up" på tomta hvor portalen skal settes opp. Vi var i området og hjalp til med å få portalen opp. Portalen ble fotografert og vurdert fra ulike vinkler, og både prosjektleder og prosjekterende er nå trygge på at portalen vil få riktige dimensjoner !
Portalen med utsikt mot Nøklan og Skorpa

Portalen sett fra parkeringsplassen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar