pages

mandag 18. desember 2017

Årets Verte-stipend


Årets Verte-stipend ble utdelt i sommer, men det var ikke nå før juleferien at stipendmottaker Pia Sundsvoll hadde anledning å komme til Alta for å presentere sine studentarbeider. På årets siste fagdag fortalte Pia om utvalgte arbeider fra landskapsarkitektstudiet på NMBU. Hun fortalte også om diplomoppgaven som skal innleveres i mai og det var en rekke gode diskusjoner om hovedtema i den forbindelse, brukemedvirkning og -deltakelse.

Verte-stipendet deles ut til arkitekt- og landskapsarkitektstudenter fra Finnmark og Nord-Troms og har til hensikt å fremme kompetansen innen dette faget.  Bakgrunn for opprettelsen av stipendet er et ønske om å sikre at flest mulig fra de nordligste fylkene fullfører studiene sine og dermed kan bidra til den videre utvikling i regionen. 

Fra venstre: fjorårets stipendmottaker Matilde Sundquist (nå ansatt i Verte), stipendmottaker 2018 Pia Sundsvoll og landskapsarkitekt/ partner Anita Veiseth


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar