pages

torsdag 24. januar 2019

YO-messe i Alta

Årets YO-messe ble tradisjonen tro avviklet i Finnmarkshallen, og i år var Verte med; det vil også i framtiden være behov for arkitekter og landskapsarkitekter i nord. Det ble bygget mange fantasifulle hus i Verte-byen og lego viste seg å være et nyttig redskap for å få til enkle diskusjonerom plassering, størrelse og grønne arealer. At det i tillegg var gøy å bygge selv gjorde det til en fin variasjon i forhold til hverdagen.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar