pages

mandag 3. mai 2021

Ombruk - teori og praksis

Verte har initiert et testprosjekt for ombruk, da vi tror det etterhvert vil bli stilt større krav til at også byggematerialer resirkuleres. Med stor velvilje fra entreprenør Sb2 og Vefas har vi brukt en eldre enebolig som skal rives som testprosjekt for såvel teori som praksis. 


I prosessen så langt har ingeniørstudentene ved UIT i Alta, med god bistand fra Rambøll, bidratt med å teste ut ombrukskartlegging. For å finne ut hvordan man bør gå frem har vi konsultert oss med Resirqel som allerede praktiserer sirkulærøkonomi i Oslo. I februar hadde vi et første foredrag digitalt og etter å ha sett litt nærmere på materialene i bygget

hadde vi i april en workshop for vurdere hva det skal brukes til. 


Martin og Diana sjekker innvendige plater

Lasse Kilvær fra Resirqel snakker om materialer

For å kople det teoretiske sammen med det praktiske ble byggfag på Alta videregående også involvert med litt teori og praksis om riving av gamle hus. Vi ser frem til å jobbe videre med testprosjektet og forhåpentlig bidra videre i større skala til en omstilling i retning sirkulærøkonomi.


når man ikke har en tavle, må man skrive på veggen...

demontering av kjøkkeninnredning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar